Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 7


Rešite neenačbo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej