Naloge s starostjo
 

Naloge s starostjo vaja 1


Petrina mama je 6-krat starejša od Petre. Skupaj imata 35 let. Koliko sta stari Petra in njena mama?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maša Nahtigal