Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 17


Poišči, na katerih intervalih je polinom pozitiven in na katerih je negativen:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK