Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 14


Poišči, na katerih intervalih je polinom pozitiven in na katerih je negativen:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK