Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 11


Dokončaj podano reakcijo. Zapiši le organske produkte, ki nastanejo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe