Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 12


Zapiši reakcijo, ki poteče med butanoil kloridom in propan-1-aminom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe