Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 13


Dopolni reakcijo z organskimi produkti. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe