Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 15


Dokončaj reakcijo z glavnimi organskimi produkti. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe