Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 2


Zapiši enačbo reakcije etilamina, ki se zgodi v klorovodikovi kislini.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe