Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 3


Zapiši reakcijsko shemo redukcije za spojino propannitril.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe