Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 4


Zapiši vse možne reakcije nastanka dipeptidov z uporabo spodnjih dveh aminokislin. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe