Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 7


Dopolni reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe