Reakcije dušikovih spojin
 

Reakcije dušikovih spojin vaja 10


Zapiši reakcijo, pri kateri je nastala spodnja spojina. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe