Realna števila - naloge
 

Realna števila - naloge vaja 1


Nariši na številski premici točke, ki predstavljajo števila: 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič