Realna števila - naloge
 

Realna števila - naloge vaja 5


Reši neenačbe in rešitve prikaži na številski premici.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič