Redoks spremembe fb
 

Redoks spremembe




Ana ČEVDEK, urednik/ica gradiva, nudi inštrukcije kemije v naslednjih krajih: Nova Gorica.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


Pri reakcijah redukcije in oksidacije poteka prehod elektronov z ene snovi na drugo. To vrsto reakcije imenujemo redoks reakcije ali redoks spremembe, ker se oksidacijsko število elementa v reakciji spremeni. Pri teh reakcijah potekata istočasno reakciji oksidacije in redukcije. Pri reakciji je ena od snovi reducent, druga pa oksidant.


Ko v kemiji obravnavamo redoks reakcije, pravzaprav urejamo ravnotežne / redoks enačbe. Če želimo urejati redoks enačbe, moramo znati določati oksidacijska števila.


Oksidacijsko število



Oksidacijska števila določamo s pomočjo pravil. Pri tem je pomembno vedeti, da ko določamo oksidacijsko število, v resnici določamo oziroma računamo naboj atoma.


Pravila za določanje oksidacijskih števil so:



Zapisovanje oksidacijskih števil



Oksidacijska števila za dano spojino začnemo vedno pisati na desni strani. Desna stran pomeni, da najprej določimo oksidacijsko število elementa, ki se nahaja desno (v dani spojini), nato pa ga na levi strani z določenim oksidacijskim številom oziroma z nasprotnim nabojem uravnotežimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oksidacija



Oksidacija je oddajanje elektronov. Snov, ki elektrone oddaja (in se pri tem oksidira) je reducent, zato se oksidacijsko število elementa zveča. Ker so reducenti snovi, ki drugim snovem oddajajo elektrone, lahko reducente imenujemo tudi donorji elektronov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Redukcija



Redukcija je sprejemanje elektronov. Snov, ki elektrone sprejema (in se pri tem reducira) je oksidant, zato se oksidacijsko število elementa zmanjša. Ker so oksidanti snovi, ki sprejemajo elektrone jih zato lahko imenujemo tudi akceptorji elektronov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »



urednik gradiva: Ana ČEVDEK