Relacija deljivosti
 

Relacija deljivosti vaja 5


Poišči vse delitelje danega izraza:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak