Vektorji
 

Vektorji vaja 84


Dana je kocka ABCDEFGH s stranico a. Točka S je razpolovišče stranice AD, točka T pa stranice FG. Z baznimi vektorji in izrazite vektor: . 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh