Vektorji
 

Vektorji vaja 86


Dan je kvader ABCDEFGH. Točka S je središče ploskve CDHG, točka T pa razpolovišče stranice EH. Z baznimi vektorji in izrazite vektor . 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh