Vektorji
 

Vektorji vaja 127


V kocki ABCDEFGH (točka E leži nad točko A) točka S deli deiagonalo AC v razmerju , točka T pa je presečišče daljic ES in AG. V kolikšnem razmerju sta dolžini daljic ST in TE.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh