Vektorji
 

Vektorji vaja 73


Točka E je razpolovišče osnovnice AB trapeza ABCD, točka F pa deli daljico DC v razmerju . V trapezu je , in . Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh