Relativna števila
 

Relativna števila vaja 1


V tabeli je predstavljena posekana lesna masa rezanega lesa po vrstah lesa v Sloveniji za leti 2000 in 2001 v :
  • Izračunaj strukturne % za posekano lesno maso rezanega lesa v Sloveniji v letih 2000 in 2001

  • ter jih grafično prikaži s strukturnimi stolpci

  • in s strukturnima krogoma (radij za leto 2000 = 3,5 cm, drugega izračunaj )!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Baruca