Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 7


Tri sile, vsaka 4 N, med sabo oklepajo kot , kot kaže slika. Kolikšna je njihova rezultanta? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana