Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 11


Na sliki so podane tri sile v ravnini z istim prijemališčem. Sile so narisane v merilu 1 cm je 40 N. Kolikšne so sile in kolikšna je njihova rezultanta. Kakšna je smer rezultante. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana