Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 14


Z vrvjo vlečemo 800 kg klado navpično navzgor s silo 6 kN. Ali jo lahko dvignemo? Kolikšna je sila klade na podlago med vleko? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana