Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 12


Seštej dve enako veliki sili tako, da bo njuna rezultanta po velikosti enaka vsaki od obeh sil. Kakšen lik dobimo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana