Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 17


Maj in Jakob vlečeta vrv v isti smeri, vsak s silo , Borut pa vleče v nasprotni smer s silo .


  • Določi rezultanto sil računsko.

  • Določi rezultanto sil z načrtovanjem.

  • Ali kaže rezultanta v smeri Jake ali Maja in Jakoba. Utemelji odgovor.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš