Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 10


Dani sta sili in . Grafično in računsko določi rezultanto teh dveh sil, če sta:


  • sili vzporedni in enako usmerjeni,


  • sili vzporedni in nasprotno usmerjeni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug