Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 22


Tonka potiska mizo v desno s silo , Borut pa potiska silo v nasprotno smer.


  • Določi merilo tako, da bo Borutova sila dolga .

  • Z načrtovanjem določi, s kolikšno silo bi morala potiskati Tonka, da bi bila rezultanta enaka nič.

  • V kateri smeri mora potiskati Tonka? Odgovor pojasni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš