Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 2


Na zaboj delujeta dve nasprotno usmerjeni sili, kot kaže slika. Prva sila je 18 N, druga pa 12 N. V kolikšnem merilu sta narisani? Grafično in računsko določi njuno rezultanto. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana