Seštevanje sil
 

Seštevanje sil vaja 13


Dve sili 8 N in 6 N sta pravokotni druga na drugo, kot kaže slika. Na sliki je tudi njuna rezultanta. Računsko določi velikost rezultante. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana