Segrevanje snovi
 

Segrevanje snovi vaja 1


Koliko energije potrebujemo, da segrejemo 100 gramov srebra iz 20 °C na 100 °C? Specifična toplota srebra je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK