Sila curka
 

Sila curka vaja 1


Vodni tok s hitrostjo 4 m/s zadene pod pravim kotom ob podvodno oviro s površino . Ko zadene voda oviro, njena hitrost pade na nič. S kolikšno silo deluje tok vode na oviro? Gostota vode je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana