Sila in pospešek
 

Sila in pospešek vaja 26


Telesi z masama in , ki ležita na vodoravni gladki podlagi sta povezani z lahko vrvjo. Vrv se pretrga pri sili, ki je večja od . Na telesi začneta delovati sili in v nasprotnih smereh (glej sliko). Konstanta , pa čas v sekundah.


Telesi na vodoravni gladki podlagi.  • Poišči enačbo, ki kaže kako se pospešek teles spreminja s časom!

  • Kolikšna je sila v vrvi po od začetka delovanja sil?

  • Po kolikšnem času se vrv pretrga? 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan