Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 12


Po žici, ki je zvita v polkrožno zanko s polmerom , lahko brez trenja drsi majhen obroček z maso (glej sliko). Polkrožno zanko vrtimo okrog osi s kotno hitrostjo .


Slika 1: Vrtljiva polkrožna zanka z obročkom.  • Nariši zunanje sile na obroček, ko je obroček na višini glede na najnižjo lego, in sile poimenuj.

  • Poišči zvezo med kotno hitrostjo in višino .

  • Pri kolikšni kotni hitrosti je obroček na višini ?

  • Kolikšna rezultanta sile deluje na obroček?

  • S kolikšno silo deluje polkrožna zanka na obroček?

  • Pojasni, ali je možen primer, da obroček pade z vrteče zanke!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan