Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 9


Avto zapelje v pravokotni ovinek vodoravnega cestišča. Polmer ovinka je , koeficient lepenja med gumami in podlago pa .


Vožnja avtomobila v ovinek.  • Nariši zunanje sile na avto in jih poimenuj.

  • Od česa je odvisna največja hitrost avtomobila pri varni vožnji skozi ovinek vodoravnega cestišča?

  • S kolikšno največjo hitrostjo lahko avto varno zapelje v ovinek?

  • V običajnem cestnem prometu smemo uporabljati samo desno polovico cestišča. Na podlagi enačbe pojasni, v kateri ovinek lahko avto pelje z večjo hitrostjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan