Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 6


Na dolgi vrvici je obešena kroglica z maso . Kroglico odmaknemo tako, da vrvica oklepa z navpičnico kot in jo spustimo.


Postavitev poskusa.  • Za koliko je dvignjena kroglica glede na najnižjo lego?

  • Kolikšna je hitrost kroglice ko gre skozi najnižjo lego?

  • Nariši zunanje sile na kroglico v najnižji legi in jih poimenuj.

  • Določi velikosti zunanjih sil na kroglico v najnižji legi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan