Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 13


Radirko z maso položimo od osi krožne plošče (slika). Plošča se vrti s frekvenco , radirka ravno še ne zdrsne s plošče.


Slika 1: Postavitev poskusa.  • Nariši zunanje sile, ki delujejo na radirko.

  • Izračunaj kotno hitrost vrtenja plošče.

  • Izračunaj rezultantno silo na radirko.

  • Kolikšen je koeficient lepenja med radirko in ploščo v radialni smeri?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan