Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 14


Telo z maso , ki je privezano na dolgi vrvici, vrtimo tako, da enakomerno kroži v navpični ravnini s hitrostjo . Krožeče telo opazujemo v legah pri kotih , in (slika 1).


Slika 1: Postavitev poskusa.  • Nariši zunanje sile na telo v legi 1 in jih poimenuj.

  • Izračunaj silo vrvice v vseh treh legah?

  • Polni kot , razdeli na korake po in za vsak kot izračunaj silo v vrvici ter podatke zberi v tabelo.

  • Nariši graf sile vrvice v odvisnosti od kota .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan