Na steno je pritrjena polca s konzolo, kot kaže slika. Na robu police je breme s težo 100 N. Kolikšni sta sili na polico in konzolo?


Obtežena polica s konzolo


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana