Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 23


Tri uteži pritrdimo preko dveh pritrjenih škripcev na vrv, kot kaže spodnja slika. Druga in tretja uteži imata težo 10 N in 18 N. Kolikšna mora biti teža prve uteži, da bo leva stran vrvice vodoravna? Kolikšen kot oklepa desna vrvica glede na horizontalo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana