Vrste mehanskih sil
 

Vrste mehanskih sil vaja 10


Na mizi leži telo z maso 4 kg. Telo je z vrvico prek škripca povezano z drugim telesom z maso 2 kg. Koeficient trenja med prvim telesom in podlago je 0,2. S kolikšno silo moramo vleči prvo telo, da bo drselo enakomerno, drugo pa se bo enakomerno dvigovalo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana