Vrste mehanskih sil
 

Vrste mehanskih sil vaja 15


Telesi z masama 60 in 100 kg sta na vodoravni podlagi povezani z vrvico. Koeficient trenja prvega telesa je 0,6, drugega pa 0,4. S kolikšno silo ju moramo vleči, da se bosta gibala enakomerno? Kolikšna je vlečna sila vrvi med obema telesoma?


Masi na vrvici


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana