Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 16


Ugotovi pravilnost trditev:

  • Silo spoznamo po njenem učinku na telo.

  • Enota za silo, newton (N), je osnovna merska enota.

  • Nad oznako za silo moramo vedno dati puščico.

  • Učinek sile na telo ni odvisen od prijemališča sile.

  • Telo lahko deluje s silo na drugo telo le z dotikom.

  • Prijemališče sile je vedno v eni točki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana