Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 15


Vzemimo železen kvader in mu približajmo podkvast magnet, kot kaže slika. Magnet deluje na kvader s silo 20 N. Poimenuj omenjeno silo, določi njeno smer in prijemališče. Nariši silo v izbranem merilu. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana