Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 9


Vzemimo železen kvader in mu približajmo podkvast magnet, kot kaže slika. Magnet deluje na kvader s silo 20 N. Poimenuj omenjeno silo, določi njeno smer in prijemališče. Nariši silo v izbranem merilu. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana