Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 6


Dve sili sta na isti geometrijski osi in imata prijemališče v isti točki. Prva sila ima velikost 120 N, druga pa 70 N. Nariši ju v merilu 20 N je 1 cm, če imata:

  • enako smer,

  • nasprotno smer.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana