Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 5


Učenec ima v roki nahrbtnik, kot kaže slika. Teža nahrbtnika je 20 N. Določi velikost, smer in težišče sil, ki delujejo na nahrbtnik ter jih nariši v merilu. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana