Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 3


Na spodnji sliki je v merilu 1 N je 1 cm narisana sila velikosti 3 N. Prijemališče ima v točki A. Nariši nasprotno silo s prijemališčem v točki B. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana