Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 8


Podan je graf odvisnosti sile od raztezka za dve vzmetni tehtnici. Tehtnici vežemo vzporedno, drugo ob drugi, kot kaže spodnja slika desno. Ko obesimo utež na prečko, ki povezuje tehtnici, se raztegneta za 6 cm. Kolikšna je teža uteži? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana